fbpx

SILVI

AC / DC POWER UP TOUR EUROPE 2024

 • 21 . júl 2024
 • Staré letisko Vajnory
 • 07:00

AC / DC POWER UP TOUR

EUROPE 2024

NAJVÄČŠIA SVETOVÁ ROCK N ROLL KAPELA, KTORÁ TOTO LETO ZAHRÁ 21 KONCERTOV V 10 KRAJINÁCH

Naživo v Bratislave 21. júla na letisku Vajnory – Staré letisko!

LÍSTKY V PREDAJI!
www.eventim.sk / www.ticketpotal.sk / www.oeticket.com

ČASOVÝ HAMONOGRAM


Parking open – 8:00
Doors open – 14:00
DJ – 17:00
Pretty Reckless – 19:30 – 20:30
ACDC – 21:00 – 23:30

Chceš byť dobrovoľníkom na najväčšom koncerte na Slovensku? Kontaktuj nás: dobrovolnici@silvi-production.sk

PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV


Pre bezpečný priebeh akcie je dôležité, aby každý dodržiaval bezpečnostné pravidlá, a to ako vo svojom záujme, tak aj v záujme ostatných návštevníkov.
Pri vstupe do areálu budú všetci návštevníci podrobení bezpečnostnej kontrole.
Do areálu je povolený vstup len s platnou vstupenkou.
V celom areáli akcie je prísny zákaz zakladania ohňa, používania grilovacích zariadení a plynových varičov.
Bezpečnostná služba má právo vykázať z areálu neautorizovaných predajcov, osoby narušujúce pokojný priebeh akcie a návštevníkov bez platnej vstupenky.
Z dôvodu bezpečnosti nie je dovolené vnášať do areálu dáždniky.
Do areálu nie je možné vnášať batožinu, na to je určená úschovňa.
Povolený rozmer pre vstup do areálu je maximálne veľkosť do A4.

Pravidlá pre záznamové zariadenia

 • Na akciu nie je možné priniesť alebo vpustiť kameru či iné video/audio záznamové zariadenie
 • Fotoaparáty s odnímateľným objektívom, zoomom nie sú povolené.
 • Sú zakázané selfie tyče, tablety a iPady.
 • Sú povolené smartfóny a fotoaparáty na jedno použitie (Click Clack).

Zakázané predmety pre vstup

 • Drogy, toxické a omamné látky
 • Sklenené nádoby, plechovky, plastové fľaše
 • Výbušné látky – trhaviny, výbušniny, pyrotechnika
 • Zbrane – strelné, sečné, nože, nožnice
 • Záznamové zariadenia, a to dátové, obrazové a zvukové (s výnimkou mobilného telefónu)
 • Dáždniky
 • Party stany, skladacie stoličky
 • Nadmerné batožiny (maximálna veľkosť A2/3L)
 • Bicykle, kolobežky, longboard/skateboard
 • Teleskopické tyče, vrátane selfie tyčí
 • Laserové ukazovátka
 • Zvieratá

Pravidlá pre vstup s batožinou

 • Všetka batožina väčšia ako A4 musí byť uložená v šatniach pred vstupom.
 • Cez vstupné koridory nebude umožnený vstup návštevníkovi s príručnou batožinou (kabelkou, ľadvinkou, batohom), ktorá bude väčšia ako A4 s objemom 3L

Ďalej je účastníkom akcie zakázané:

 • Vnášať vlastné nápoje a jedlo akéhokoľvek množstva a druhu
 • Vstupovať so psami a inými zvieratami s výnimkou asistenčných psov osôb zdravotne postihnutých
 • Vylepovať a rozdávať akékoľvek propagačné materiály alebo vykonávať iné marketingové aktivity bez povolenia organizátora
 • Fotografovať a robiť zvukové a obrazové záznamy profesionálnou technikou (fotografovanie je povolené iba vopred akreditovaným fotografom)
 • Liezať alebo preliezať stavby a zariadenia v priestore akcie – fasády, ploty, steny, zábrany, stĺpy, strechy a iné konštrukcie

Účastníci koncertu sú povinní:

 • Dodržiavať Návštevný poriadok koncertu, riadiť sa pokynmi organizátora koncertu alebo ním poverených osôb – SBS, polícia, hasiči, záchranná služba a dodržiavať právne predpisy SR
 • Pri vstupe do areálu prejsť bezpečnostnou prehliadkou, ktorá sa vzťahuje aj na vnášané batožiny. Pri odmietnutí bezpečnostnej prehliadky nebude účastník vpustený do areálu koncertu
 • Preukázať sa pri vstupe do areálu platnou vstupenkou
 • Na požiadanie organizátora akcie je návštevník povinný predložiť platnú vstupenku na kontrolu. V prípade, že účastník nebude mať vstupenku pri sebe, bude musieť neodkladne opustiť areál koncertu. Vstupenka alebo páska na vstup na terasy alebo do Golden Circle je cenina a jej falšovanie je považované za trestný čin
 • Vstupenky, identifikačné náramky nemožno vrátiť. Vstupné sa nevracia ani v prípade zrušenia alebo prerušenia koncertu z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, úradné rozhodnutie)
 • Udržiavať čistotu a poriadok, vyvarovať sa takému konaniu, ktoré ohrozuje zdravie alebo majetok účastníkov a účinkujúcich, dodržiavať všeobecné zásady slušného správania
 • Odpadky odkladať výhradne do nádob na to určených
 • Pri úraze alebo inej mimoriadnej udalosti v areáli koncertu ihneď informovať organizátora akcie prostredníctvom poverenej osoby
 • Pohybovať sa iba v priestoroch určených pre návštevníkov koncertu. Akékoľvek narušenie alebo nerešpektovanie vymedzených priestorov je považované za hrubé porušenie Návštevného poriadku koncertu
 • Rešpektovať príkazové a informačné tabule umiestnené v areáli koncertu
 • V prípade vyhlásenia evakuácie areálu koncertu je účastník povinný riadiť sa pokynmi poverených osôb riadiacich evakuáciu

Odporúčania – čo si vziať so sebou:

 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Platnú vstupenku
 • Užívateľské lieky
 • Pokrývku hlavy
 • Opaľovací krém
 • Slnečné okuliare
 • Pršiplášť
 • Papierové vreckovky


Ďalšie informácie dostupné na:
www.acdc.com
www.facebook.com/acdc/
www.instagram.com/acdc/
www.twitter.com/acdc/

 • Deti mladšie ako 6 rokov nemajú povolený vstup na podujatie, ani s platným lístkom.
 • Deti vo veku 6 rokov a staršie môžu vstúpiť na podujatie len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
 • Písomná plná moc od rodiča alebo zákonného zástupcu je vyžadovaná pre deti vo veku 6 rokov a staršie, ktoré sú v sprievode dospelého iného ako rodič alebo zákonný zástupca.
 • Rodič alebo zákonný zástupca alebo dospelý, ktorý sprevádza dieťa, musí priniesť ochranu sluchu vhodnú pre vek dieťaťa.

PARKOVANIE


Parkovisko je rozdelené na 2 zóny – P Sever a P Juh. Cena parkovacieho miesta je 22€ pre obe zóny. Parkovisko je pre otvorené 21.7.2024 od 8:00 – návštevníkom odporúčame dopraviť sa na miesto konania v predstihu, aby sa vyhli dopravným zápcham. Organizačné a dopravné informácie sú dostupné na stránke predajcu lístkov.

KÚPIŤ PARKOVACÍ LÍSTOK

AKO SA NA KONCERT DOSTANETE AUTOMAKO SA NA KONCERT DOSTANETE POMOCOU TAXI


Organizátor si vyhradzuje právo nasmerovať vozidlá návštevníkov na ktorékoľvek vyhradené parkovisko pre návštevníkov koncertu, t.j. zmeniť návštevníkom zakúpené parkovisko, ak si to vyžiada organizácia dopravy pri navigácii na parkoviská, alebo prídu z iného príjazdového smeru.